ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALINDA ANABİLİM DALI İMKANLARI İLE YAPILABİLECEK ARAŞTIRMA KONULARI ve ALANLARI

1. Tüm klasik dozaj şekillerinin formülasyon, kalite kontrol ve stabilite çalışmaları

2. Kontrollü etkin madde salımı ve ilaçların hedeflendirilmesi alanında ilaç taşıyıcı sistemlerin (polimerik taşıyıcı sistemler, mikropartiküller, nanopartiküller, veziküler ilaç taşıyıcı sistemler, lipid nanopartiküller, miseller) geliştirilmesi; bununla ilgili üretim ve kontrol cihazları

3. Farmasötik biyoteknoloji alanında formülasyon (polimerik partikül, lipozom, lipid nanopartikül, misel, hidrojel formülasyonu ile protein, oligopeptid, monoklonal antikor, rekombinant hormon/protein, DNA, cDNA, si-RNA taşıyıcı sistemler, antijen taşıyıcı adjuvan formülasyonlar ve aşılar), kalite kontrol ve stabilite çalışmaları, sitotoksisite ve etkinlik araştırmaları

4. Kozmetik formülasyonlar, kalite kontrol ve stabilite çalışmaları

5. Biyofarmasötik-farmakokinetik alanında araştırmalar

 

Tamamlanan Doktora Tezleri

Prof.Dr.Nurşin GÖNÜL, “Gıda, ilaç ve kozmetik boyaların çeşitli ortamlarda güneş ışınları etkişi altındaki satabiliteleri”, Herman von Czetch Lindenwald, 1970 Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Dr.Ecz.Esin GÖKNART-EVRENOSOĞLU, “Noniyonik emülgatörlerin emülsiyon sıvağlarındaki su ve yağ sayıları ile termik değişimler üzerine etkileri ve bu yönde HLB sayılarının önemi”, Herman von Czetch Lindenwald, 1971, Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Prof.Dr.İlbeyi AĞABEYOĞLU, “Merhem sıvağlarından etkin madde difüzyonunun matematiksel incelenmesi”, Herman von Czetch Lindenwald ve Enver İZGÜ, 1972. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Prof.Dr.Tamer BAYKARA, “Türkiye’ de bulunan Anorganik hidrokollidlerin farmasötik özelliklerinin incelenmesi, Enver İZGÜ, 1975, Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Prof.Dr.Tanver DOĞANAY, “Jelatinin süksinik asit türevi kullanılarak koaservasyonla mikrokapsülleme koşullarının ve etkin maddeyi verme durumunun incelenmesi”, Enver İZGÜ, 1975, Doktora tezi,  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Prof.Dr.Nilüfer TARIMCI, “Glibenglamid tabletlerinin çözünme hızında yardımcı maddeler ile zaman, sıcaklık ve nemin etkilerinin incelenmesi”, Enver İZGÜ, 1977, Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Prof.Dr.Necati DİKMEN, “Nişasta elde edilme yöntemlerinin tabletlerin stabilitesi üzerine etkisi”, Enver İZGÜ, 1976, Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Dr.Ecz.Ülkü GÜNGÖR, “Suppozituvar sıvağlarından etkin maddelerin absorpsiyon hızlarının in vitro tayini için doğal membranların kullanılması”, Enver İZGÜ, 1980, Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Prof.Dr.Nevin ÇELEBİ, “Türkiye de bulunan inorganik hidrokolloidlerin adsorpsiyon özelliklerinin incelenmesi”, Enver İZGÜ, 1980, Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Füsun ACARTÜRK, “Etken maddelerin supposituvar sıvağlarından organ sıvılarına geçiş hızları üzerine yapılarının etkisinin doğal membran kullanılarak incelenmesi”, Prof.Dr.Enver İZGÜ, 1983, Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Nurten KAYNAR, “Matris tipi preparatlardan salıverilme kinetiği üzerinde araştırmalar”, Doç.Dr.İlbeyi AĞABEYOĞLU, 1984, Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Salih Zeki USKAN, “Haricen kullanılan emülsiyon sistemlerinin formülasyonu üzerinde araştırmalar”, Doç.Dr.Kandemir CANEFE, 1985, Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Asuman BOZKIR, “Türkiye’de üretilen katı formdaki ilaç şekillerinin memleketimiz coğrafi ve iklim özelliklerine bağlı olarak stabil yönünden araştırılması”, Prof.Dr.Kandemir CANEFE, 1989 Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Cem ÖZYURT, “Ülkemizde topik amaçla kullanılacak ilaçların aerosol sistemlerinin geliştirilmesine ilişkin çalışmalar”, Prof.Dr.Kandemir CANEFE, 1989 Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Dilek ERMİŞ, “Ketoprofenin sürekli etkili supozituvar formülasyonları üzerinde çalışmalar”, Doç.Dr.Nilüfer TARIMCI, 1992 Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Altan YÜKSEL, “Değişik sıvağlardan diklofenak sodyumun salımının ve in vivo perkütan absorbsiyonunun incelenmesi”, Doç.Dr.Nilüfer TARIMCI,1992 Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Gülengül DUMAN, “Lidokainin biyoadhesiv ilaç şeklinin geliştirilmesi”, Prof.Dr.Tamer BAYKARA, 1993 Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Şefika ORDU, “Yüzen dozaj formlarının in vitro-in vivo incelenmesi”, Doç.Dr.Nurten ÖZDEMİR, 1994 Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Nilüfer YÜKSEL, “Nikardipin hidroklorür’ün kontrollü salım yapan mikrokürelerinin hazırlanması”, Prof.Dr.Tamer BAYKARA, 1995 Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Ayşegül KARATAŞ, “Nonsteroidal antienflamatuvar maddelerin oftalmik amaçlı insentlerinin hazırlanması”, Prof.Dr.Tamer BAYKARA, 1996 Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Yıldız ÖZALP, “Vankomisin içeren polıi (D,L-Laktik-Ko-Glikolik Asit) implantların karakterizasyonu ve in vitro-invivo salım davranışların incelenmesi”, Prof.Dr.Nurten ÖZDEMİR, 1997 Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Canan HASÇİÇEK, “İlaç taşıyıcı biyoadhezif mikrokürelerin nazal uygulamaları”, Doç.Dr.Nurşin GÖNÜL, 1999 Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Müge KILIÇARSLAN, “Verapamil HCL’ın kontrollü salım yapan çok birimli oral ilaç şeklinin hazırlanması”, Prof.Dr.Tamer BAYKARA, 1999 Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Betül ÖZALP, “Kontrollü salım yapan verapamil hidroklorür içeren bukoadheziv tablet formülasyonu ve in vitro-in vivo incelenmesi”, Prof.Dr.Nurten ÖZDEMİR, 1999 Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

A. Tangül Kılınç ŞEN, “Retinoik asit’in topikal preparatlarının optimizasyonu ve in vitro – in vivo incelenmesi”, Prof.Dr.Nilüfer TARIMCI, 2000 Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Aysel Bediz ÖLÇER, “Etodolakın yeni dozaj şekillerinin geliştirilmesi”, Prof.Dr. Nurşin GÖNÜL, 2001 Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Tansel ÇOMOĞLU, “Ketoprofen yüklenmiş mikrosüngerlerin modifiye salım tablet formülasyonlarının geliştirilmesi ve in vitro-in vivo incelenmesi”, Prof.Dr.Nurşin GÖNÜL, 2002 Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Yekta SAMATLI, “Flurbiprofen sodyumun periodontal amaçlı kontrollü salım yapan mikroküre formülasyonları üzerinde çalışmalar”, Prof.Dr.Nilüfer TARIMCI, 2003 Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Özge İNAL, “β-Blokerlerin kontrollü salım yapan sistemleri üzerinde yeni yaklaşımlar”, Prof.Dr.Tamer BAYKARA, 2004 Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

B.Bahar KAYSERİLİOĞLU, “Vajinal uygulamaya yönelik olarak lactobacillus gasseri suşları içeren mukoadezif tabletlerin hazırlanması, teknolojik ve biyolojik açıdan değerlendirilmesi”, Prof.Dr.Tamer BAYKARA, 2008 Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Ali Rıza KEPSUTLU, “Piroksikam etkin maddesi içeren mukoadezif bukal tabletlerde ön formülasyon çalışmaları ve ın vıvo değerlendirilmesi”, Prof.Dr.Tamer BAYKARA, 2008 Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Esin SÖZEN, ”Repaglinid’in katı dispersiyonunu içeren zaman kontrollü salım gösteren tabletlerin tasarımı, hazırlanması ve in vitro-in vivo değerlendirilmesi”, Prof.Dr. Nurşin GÖNÜL, 2008 Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Ongun Mehmet SAKA, “Anti-anjiogenik etki gösteren non-viral taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi üzerine yapılan çalışmalar”, Prof.Dr.Asuman BOZKIR, 2008 Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Evren Alğın YAPAR, “In sıtu oluşum yolu ile meydana gelen enjekte edilebilen implant formunda sürekli etkili ilaç salım sistemlerinin geliştirilmesi”, Prof.Dr.Tamer BAYKARA, 2008 Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

F.Ulya Numanoğlu BADILLI, “Psoriasis tedavisinde uygulanmak üzere kalsipotriol ve klobetazol propionatı birlikte içeren topikal taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi”, Prof.Dr.Nilüfer TARIMCI, 2009 Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Burcu DEVRİM, “İnterlökin-2 içeren ilaç taşıyıcı sistemlerin inhalasyon formülasyonlarına yönelik çalışmalar”, Prof.Dr. Kandemir CANEFE, Prof.Dr. Asuman BOZKIR, 2009 Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Ceyda Tuba Şengel TÜRK, “Kolona hedeflendirilmek üzere nanopartiküler ilaç taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi”, Prof.Dr.Nurşin GÖNÜL, 2009 Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Zerrin Sezgin BAYINDIR, “Paklitakselin niozom formülasyonlarının hazırlanması, in vitro ve in vivo olarak değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Nilüfer YÜKSEL, 2010 Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

 

Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

Asuman ERCAN-BOZKIR, “Emme tabletlerinin formülasyon parametreleri ve imalat teknolojileri üzerine araştırmalar”, Doç.Dr. Kandemir CANEFE, 1984, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Cem ÖZYURT, “Mikropelletlerin pilot imalat teknolojileri ve formülasyon yapıları üzerine çalışmalar”, Doç.Dr. Kandemir CANEFE, 1984, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Mehtap UZUN, “Parenteral çözeltilerin içindeki antimikrobik maddelerin farklı kauçuk kapaklar tarafından sorbsiyonunun incelenmesi”, Prof.Dr. Enver İZGÜ, 1984, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Mustafa Süleyman MEHMET, “Teofilin sürekli etkili tabaka matristen salım kinetiğinin incelenmesi”, Doç.Dr. İlbeyi AĞABEYOĞLU, 1985, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Aygün ULUSOY, “Sıvı dispersiyon yapısındaki ilaçların Türkiye iklim koşullarındaki stabiliteleri üzerine araştırmalar”, Doç.Dr. Kandemir CANEFE, 1985, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Gülengül DUMAN, “Asetilsalisilik asit ve askorbik asit içeren mikropelletlerin formülasyon parametreleri ve stabiliteleri üzerine çalışmalar”, Doç.Dr. Kandemir CANEFE, 1987, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Şefika ORDU, “İndometazinin perkütan absorbsiyonu”, Doç.Dr. Tamer BAYKARA, 1987, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Neslihan SATIROĞLU, “Naproksenin tablet formülasyonunun iyileştirilmesi ve tabletlerin fiziksel özelliklerine nemin etkilerinin incelenmesi”, Yard.Doç.Dr. Nilüfer TARIMCI, 1988, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Nilüfer YÜKSEL, “Tiksokap ve termokap yöntemlerinden yararlanarak okspirenololün sert jelatin kapsüller içinde jel matris şeklinin hazırlanması”, Doç.Dr. Tamer BAYKARA, 1988, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Ayşegül KARATAŞ, “Asetaminofenin koaservasyonu faz ayrışması yöntemiyle mikrokapsüllerinin hazırlanması”, Prof..Dr. Tamer BAYKARA, 1989, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Betül ÖZATEŞ, “Mum matris tipi preparatlardan etken madde çıkışını etkileyen faktörlerin incelenmesi, Yard.Doç.Dr. Nurten ÖZDEMİR, 1990, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

M. Nezih AKMAN, “Glibornurid üzerinde katı dispersiyon çalışmaları, Doç.Dr. Nilüfer TARIMCI, 1991, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Fatma ÇELİK, “Kaplanmış partiküller içeren süspansiyonlar üzerine araştırmalar”, Prof..Dr. Kandemir CANEFE, 1991, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Yıldız ÖZALP, “İnert matris tipi preparatlardan etken maddenin çıkışını etkileyen faktörlerin incelenmesi”, Doç.Dr. Nurten ÖZDEMİR, 1991, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Demet BAYEL, “İlaç etken maddelerinin formülasyonlarda yer alan yardımcı maddeler tarafından sorbsiyonu üzerine araştırmalar”, Prof..Dr. Kandemir CANEFE, 1992, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Tangül KILINÇ, “Otoklavlanarak sterilize edilen bazı parenteral preparatların sterilizasyon sıcaklığına bağlı olarak stabilitelerinin incelenmesi”, Prof. Dr. Kandemir CANEFE, 1992, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Müge KOCAGÖZOĞLU, “Plastik şırıngalarda muhafaza edilen bazı ilaçların formülasyonları üzerinde çalışmalar”, Yard.Doç. Dr. Cem ÖZYURT, 1992, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Canan OĞAN, “Mikropellet imalatında çeşitli yöntemlerle yapılan sterilizasyon işlemleri”, Prof. Dr. Kandemir CANEFE, 1992, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Sonbol BADRİ, “Kapsül formundaki ilaçların fizikofarmasötik stabiliteleri üzerinde araştırmalar, Prof..Dr. Kandemir CANEFE, 1993, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Asuman EVCİN, “Efervesan vajinal preparatların formülasyonu üzerinde çalışmalar”, Yard.Doç. Dr. Cem ÖZYURT, 1993, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Ahmet AYDINLI, “Göze uygulanan jel preparatlarının formülasyonu üzerine araştırmalar”, Yrd. Doç. Dr. Asuman BOZKIR, 1992, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Tansel ATA ÇOMOĞLU, “Püskürterek şekillendirme yöntemi ile ilaç formülasyonlarının geliştirilmesi üzerinde çalışmalar” Prof. Dr. Kandemir CANEFE, 1995, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Esra Simten GÜR, “Süspansiyonlarda formülasyon geliştirilmesi sürecinde scale-up işlemlerinin uygulanması” Prof. Dr. Kandemir CANEFE, 1996, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Sibel USLU, ”Metil salisilatin liyotropik sıvı kristallerinin oluşturulması ve topik preparatlarının davranışlarının incelenmesi” Prof. Dr. Tamer BAYKARA, 1996, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Deniz APAK, “Partiküler ilaç formlarından yararlanılarak diğer ilaç şekillerinin oluşturulmasına ilişkin bulgular” Prof. Dr. Kandemir CANEFE, 1997, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Fahriye Binnur SOYTÜRK, “Kozmetik amaçlı çoklu emülsüyon formülasyonları üzerinde çalışmalar” Prof. Dr.Nilüfer TARIMCI, 1997, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

E.Levent ÜNVER, “Lipid mikroküreler” Doç. Dr.Nurten ÖZDEMİR, 1997, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Deniz CENGİZ, “Kozmetik amaçlı maddelerin mikropartiküler sistemlerinin hazırlanması” Prof. Dr.Nilüfer TARIMCI, 1998, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Efsun DUMAN, “Su bazlı polimerik bir dispersiyon ile modifiye salım yapan pelletlerin hazırlanması” Prof. Dr.Tamer BAYKARA, 1998, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Özge İNAL, “Püskürtülebilen tipteki kozmetik bir kısım emülasyonlarda yüzey geriliminin partikül büyüklüğü ve bazı fiziksel parametreler üzerine etkilerinin incelenmesi” Yrd.Doç.Dr.Altan YÜKSEL, 1998, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Jülide ŞAHİN, “Sülfonamidlerin siklodekstrinler ile çözünme hızı ve biyoyararlanımlarının araştırılması üzerinde çalışmalar”, Prof. Dr. Nurten ÖZDEMİR, 1998 Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Semil Selcen ATEŞOĞLU, “Modifiye edilmiş salım yapan amoksisilin trihidrat formülasyonları üzerine araştırmalar” Prof. Dr. Kandemir CANEFE,  1999, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Kenan ÖZKAN, “Türkiye piyasasındaki ibuprofen draje ve Avrupa piyasasındaki ibuprofen efervesan tabletin in vitro ve tavşanlarda in vivo biyoyararlılığının kıyaslanması” Prof.Dr. Tamer BAYKARA, 1999, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Umut Barış DENİZ, “Salisilik asit içeren kozmetik amaçlı mikroemülsiyonların hazırlanması ve değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Nilüfer TARIMCI, 2001, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Zeynep LOÇ, “Türkiye, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ilaçlarda yürütülen kalite kontrol uygulamaları ve harmonizasyon çalışmaları”, Prof. Dr. Kandemir CANEFE, 2001, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Eda BENLİER, “Deride oluşan pigmentasyonların kozmetik bakımları ve değerlendirilmeleri”, Prof. Dr. Nilüfer TARIMCI, 2002, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Gökhan HAYTA, “İnfluenza virüs antijeni içeren çoklu (S/Y/S) emülsiyon formülasyonlarının geliştirilmesi, in vitro ve in vivo değerlendirilmesi”, Doç. Dr. Asuman BOZKIR, 2002, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

B. Bahar HOROZ, “Çözücü buharlaştırma yöntemi ile mikroküre hazırlanmasında dispersiyon ajanı seçiminin önemi”, Prof. Dr. Tamer BAYKARA, 2002, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Fatih KAYSERİLİOĞLU, “Uzatılmış etkili C vitamini formülasyonlarına yönelik araştırmalar”, Prof. Dr. Kandemir CANEFE, 2002, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Esin ÖZMENER, “Vitamin E’nin sulu ortamdaki çözünürlüğünü artırmaya yönelik formülasyon çalışması”, Yard. Doç. Dr. Altan YÜKSEL, 2002, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Ongun Mehmet SAKA, “Gen tedavisine yönelik DNA-kitozan nanopartikül formülasyonlarının geliştirilmesi ve in vitro değerlendirilmesi”, Doç. Dr. Asuman BOZKIR, 2003, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Evren ALĞIN, “Farklı selüloz türevleri kullanılarak hidrofilik matris tipi sürekli etkili tablet formülasyonlarının hazırlanması”, Prof. Dr. Tamer BAYKARA, 2003, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Zeynep Füsun DENLİ, “Siprofloksasin içeren oftalmik çözeltilerin formülasyonunda hidroksipropil-b-siklodekstrin kullanımının değerlendirilmesi”, Doç. Dr. Asuman BOZKIR, 2003, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Burcu DEVRİM, “Modifiye salım yapan ibuprofen mikrokürelerinin süspansiyon formlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar”, Prof. Dr. Kandemir CANEFE, 2003, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Ebru KURUL, “Kitozan matrislerden etkin madde çıkışını etkileyen parametrelerin incelenmesi”, Prof. Dr. Nurten ÖZDEMİR, 2003, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Ulya NUMANOĞLU, “Siklodekstrinlerin kozmetik kullanımları üzerinde çalışmalar”, Prof. Dr. Nilüfer TARIMCI, 2003, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Neslihan ÖZTÜRK, “Üretim koşulları ve yapısına bağlı olarak difenhidramin hidroklorür içeren mikrokürelerin stabiliteleri üzerine araştırmalar”, Prof. Dr. Kandemir CANEFE, 2003, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Ceyda Tuba ŞENGEL, “Diltiazem hidroklorür yüklenmiş mikroküreler ve modifiye salım yapan tablet formülasyonlarının geliştirilmesi”, Prof. Dr. Nurşin GÖNÜL, 2003, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Eda YİĞİT, “Lipid mikrokürelerden etkin madde çıkışını etkileyen parametrelerin incelenmesi”, Prof. Dr. Nurten ÖZDEMİR, 2003 Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Zerrin SEZGİN, “Polimerik misellerin hazırlanması, karakterizasyonu ve oral yolla uygulamada davranışların in vitro ve ex vivo olarak incelenmesi”, Yard. Doç. Dr. Nilüfer YÜKSEL, 2004, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Özlem SONAKIN, “Oküler veriliş için antiglokom bir etkin madde olan levobunolol HCI’ün mikropartikül formülasyonları üzerinde çalışmalar” Yrd. Doç. Dr. Ayşegül KARATAŞ, 2006, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Meral YÜCE, “Modifiye salımlı indometazin mikrokürellerinden tablet formu oluşturulmasına yönelik çalışmalar” Prof.Dr.Kandemir CANEFE, 2006, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Leyla BEBA, “Oral kontrollü salım sistemi olarak hidrojellerin karakterizazyonu, etkin madde yüklü matrislerinin hazırlanması ve in vitro salım çalışmaları” Doç. Dr. Nilüfer YÜKSEL, 2007, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Gökçe DEMİR, “Diklofenak sodyumun sürekli salım yapan supozituvar formülasyonlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar” Prof.Dr.Kandemir CANEFE, 2007, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Sezer ESİRGEN, “Kizotan mikrokürelerden etkin madde salımını etkileyen parametrelerin incelenmesi” Prof. Dr. Nurten ÖZDEMİR, 2007, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Evrim Atılay TAKMAZ, “Zidovudin’in Transdermal uygulamasında geçiş arttırma çalışmaları” Prof. Dr.Tamer BAYKARA, 2007, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Gülin AMASYA, “Ağız içi ülserlerinin tedavisinde kortikosteroit içeren mukoadezif ilaç taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi” Prof. Dr. Nilüfer TARIMCI, 2008, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Berrin BAŞARAN, “Siprofloksasin ve hidroksiprofil-beta-siklodekstrin kompleksini içeren oftalmik in-sitü jel formülasyonlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi”  Prof.Dr.Asuman BOZKIR, 2008, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Şerife BEKMEZCİ, “Piroksikam’ın yarı katı dispersiyon şeklinde sert jelatin kapsüller içerisinde yer aldığı formülasyonlar üzerinde çalışmalar” Yrd.Doç.Dr.Ayşegül KARATAŞ, 2008, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Aslıhan Hilal KURTOĞLU, “Mukoadezif polimerlerle antifungal etkili vajinal tablet formülasyonlarının geliştirilmesi” Prof. Dr.Tamer BAYKARA, 2008, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Berna TÜRKMEN, “Yüzen Mikroküre formülasyonlarından etkin madde çıkışını etkileyen parametrelerin incelenmesi” Prof. Dr. Nurten ÖZDEMİR, 2008, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Günseli YÜKSEL, “Flurbiprofen içeren kitozan mikrokürelerden etkin madde çıkışını etkileyen parametrelerin incelenmesi” Prof.Dr. Nurten ÖZDEMİR, 2008, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Nalan Deniz ÖZTÜRK, “Difteri toksoidi içeren ın-sıtu jel yapısındaki adjuvan formülasyonlarının geliştirilmesi, ın vıtro ve ın vıvo değerlendirilmesi” Prof.Dr.Asuman BOZKIR, 2009, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Murat ORAL, “ oral yolla veriliş için kandensartan sileksetil içeren proniozomların hazırlanması: Formülasyon parametreleri ve etkin madde salımının değerlendirilmesi” Prof. Dr. Nilüfer YÜKSEL, 2010, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Umut Can ÖZ, “Diklofenak sodyum yüklü mikropartiküler sistemlerden sulu dispersiyon formülasyonlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar” Prof.Dr.Kandemir CANEFE, 2011, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

T. Mert SERİM, “ Kontrollü salım yapan rivastigmin içeren implante partiküler sistemelerin formülasyonu üzerine çalışmalar” Prof.Dr. Nurten ÖZDEMİR, 2011, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Duygu HINÇ, “Antijen Tasiyici Adjuvan Özellikteki Çoklu Emülsiyon formülasyonlarinin Gelistirilmesi ve Degerlendirilmesi” Prof.Dr.Asuman BOZKIR, 2011, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Selin ÇOBAN, “Mukozal Yolla Uygulanan Mikropartiküler Antijen Tasiyici Sistemler Üzerinde Çalismalar”Prof.Dr.Asuman BOZKIR, 2011, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

 

Tamamlanan Tezsiz Yüksek Lisans Konuları

Özlem Timurtekin TAYGAL, “Flutamide tabletlerin iki ayrı serisinin kalite kontrol yönünden incelenmesi ve kıyaslanması”, Prof.Dr.Nurşin GÖNÜL, 1997 Tezsiz yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Didem SANYEL, “Protein ve peptid yapısındaki ilaç etken maddelerinin ağız yoluyla verilmelerinde kullanılan formülasyonlar”, Yard.Doç.Dr. Asuman BOZKIR, 1997 Tezsiz yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Saadet KOÇYİĞİT (BALTA), “Suda çözündükten sonra kullanılan tabletler üzerinde farmasötik teknolojik incelemeler”, Doç.Dr. Asuman BOZKIR, 1998 Tezsiz yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Zeynep LOÇ, “Türkiye,Avrupa Birliği ve Amerika Bişrleşik Devletleri’nde ilaçlarda yürütülen kalite kontrol uygulamaları ve harmonizasyon çalışmaları “, Prof.Dr.Kandemir CANEFE, 2001 Tezsiz yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Erdem GÜVEN, “Türkiye ilaç piyasasında bulunan 500 mg siprofloksasin’e eşdeğer siprofloksasin HCI tuzu içeren müstahzarların in vitro dissolüsyon profillerinin f2 benzerlik faktörü ile karşılaştırılması”, Prof.Dr.Tamer BAYKARA, 2004 Tezsiz yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Selma KARAKOYUNLU, “Biyoyararlanım ölçümlerinde in vitro çözünme hızı teknikleri”, Prof.Dr.Tamer BAYKARA, 2004 Tezsiz yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Mine TUNCER, “Kalite kontrol ve kalite güvence alanlarında bir performans ölçümü olarak derhal salım yapan katı oral dozaj formları için çözünme hızı testi yöntemi ve koşullarının spesifikasyonlarının belirlenmesi”, Yrd.Doç.Dr.Nilüfer YÜKSEL, 2004 Tezsiz yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Nilay ŞERMET, “Kozmetiklerde kullanılan organik nemlendiricilerin etkilerinin in vivo değerlendirilmesi”, Prof.Dr.Nilüfer TARIMCI, 2006 Tezsiz yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Meral GÜNDOĞAN, “Türkiye ilaç piyasasında bulunan 50 mg losartan potasyum içeren müstahzarların in vitro çözünme hızı profillerinin karşılaştırılması”, Prof.Dr.Nurşin GÖNÜL, 2007 Tezsiz yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

N. Gamze AKKAYNAK, “Türk ilaç piyasasında ıbuprofen içeren topikal preparatların farmasötik özelliklerinin incelenmesi ve hazırlanan emuljel formülasyonu ile karşılaştırılması”, Prof.Dr.Nilüfer TARIMCI, 2008 Tezsiz yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

İlknur AYDIN, “Türkiye ilaç piyasasında bulunan parasetamol (asetaminofen) içeren şurup ve süspansiyon formlarının farmasötik özelliklerinin incelenmesi”, Prof.Dr.Asuman BOZKIR, 2008 Tezsiz yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Meltem BAYKARA, “İndometazin’in uzatılmış salım yapan polimetilmetakrilat mikrokürelerinin hazırlanması”, Doç.Dr.Nilüfer YÜKSEL, 2008 Tezsiz yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Hacer COŞKUN, “Türkiye İlaç Piyasasında bulunan ve glimeprid içeren tablet formundaki ilacın stabilitesinin bracket tasarımı ile incelenmesi”, Prof.Dr.Asuman BOZKIR, 2008 Tezsiz yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Ömer YEMŞEN, “Türkiye ilaç piyasasındaki bölünerek kullanılabilen bazı tablet formlarında bölünmüş kısımların içerik tekdüzeliğinin araştırılmasına yönelik çalışmalar “, Prof.Dr.Kandemir CANEFE, 2008 Tezsiz yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Berna CANDAN, “Türk ilaç piyasasında bulunan geciktirilmiş salım yapan diklofenak sodyum tabletlerinin çözünme hızı profillerinin karşılaştırılması, benzerlik ve fark faktörleri yönünden değerlendirilmesi”, Prof.Dr.Nilüfer TARIMCI, 2009 Tezsiz yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Büşra Dicle Gökçe AKYILDIZ, “İlaç formülasyonlarında yer alan bazı yardımcı maddelerin diklofenak sodyumun kimyasal stabilitesi üzerine etkilerinin incelenmesi”, Prof.Dr.Kandemir CANEFE, 2009 Tezsiz yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.

Fatma GÜRTUNA, “Basamaklı tabak yöntemi ile indometazin mikropelletleri üretimine yönelik formülasyon çalışmaları”, Prof.Dr.Kandemir CANEFE, 2009 Tezsiz yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.