Farmasötik Teknoloji, doğal, yarı sentetik ve sentetik kaynaklı etkin maddelerin farmasötik ilaç şekilleri halinde tasarımının bilimsel esaslarını araştıran, endüstriyel ve klinik uygulamaları ile eczacılık ve tıp alanına hizmet veren bir bilim dalıdır.

Bölümün üstlendiği misyon:

  • Yurtiçi ve yurtdışından Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne giren eczacılık eğitimi alacak öğrencilere Farmasötik Teknoloji teorik ve pratik derslerinin eğitim ve öğretimini yapmak,
  • Eczacılık eğitimini tamamlayarak eczacı ünvanı alanlara Farmasötik Teknoloji alanında yüksek lisans ve doktora programlarını açarak ve yürüterek lisansüstü eğitimlerini üstlenmek, Farmasötik Teknolog yetiştirmek,
  • Farmasötik Teknoloji alanında bilimsel araştırmalar yapmak, bu alanda bilim insanları ve akademisyenler yetiştirmek,

 

Bölümün vizyonu:

  • Bölümün öğretim elemanlarının akademik kariyerlerinde yükselmelerini sağlamak,
  • Yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümleri ve öğretim elemanlarıyla ortak bilimsel projeler yürütmek,
  • Yurtdışındaki ilgili bölümler ile öğretim elemanı değişimi gerçekleştirebilmektir.

 

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Fakültenin kuruluşu ile birlikte, Galenik Farmasi Kürsüsü adıyla 1961 yılında kurulmuş, ancak kürsüde dersleri verecek bir öğretim üyesinin olmaması nedeniyle, galenik farmasi lisans dersleri bir süre İstanbul Üniversitesinden ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinden gelen öğretim üyelerince verilmiştir. 1966 yılında Prof.Dr.Herman Czetsch-Lindenwald’ ın kürsü başkanı olarak atanmasıyla, kürsü devamlı bir öğretim üyesine kavuşmuştur. Bu atanmayla birlikte, kürsüye başvuran asistan sayısı da artma göstermiş ve böylece ilk doktora çalışması Prof.Dr.Nurşin Gönül’ ün doktora çalışmasıyla, Prof.Dr.Herman Czetsch-Lindenwald’ ın yönetiminde başlamıştır. Daha sonra, kısa bir dönemde lisansüstü programlar endüstriyel eczacılık ve farmasötik Teknoloji şeklinde devam etmiş ancak, YÖK ve buna bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsünün 1982 yılında kurulmasıyla birlikte Anabilim Dalında Farmasötik lisansüstü programları (Farmasötik Teknoloji Doktora, Farmasötik Teknoloji Yüksek Lisans, Kozmetoloji Yüksek lisans, Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Yüksek lisans, Farmasötik Biyoteknoloji Yüksek Lisans ve Radyofarmasi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları) başlamıştır. Bu programlara kayıtlı olan öğrenci lisansüstü öğrenci sayısı her yarıyılda;  20-30 arasında değişmektedir. Anabilim Dalımızda ayrıca 9 farklı içerikte farmasötik teknoloji lisans dersi teorik ve uygulamalı bir biçimde 14 öğretim elemanı tarafından verilmektedir.